Privacy
Privacy

Onze Privacyverklaring 

Welkom bij SII Belgium!

Als bedrijf helpen wij gepassioneerde IT-ers bij het zoeken naar hun droom-job of het project die bij hen past en helpen wij onze klanten bij het zoeken naar mensen met een passie voor IT. 

Om dit te kunnen verwezenlijken verzamelen en gebruiken wij informatie over jou. 

Wij doen dit op een eerlijke, oprechte en zo transparant mogelijke manier en willen je ook uitleggen wat we met deze persoonlijke informatie doen en wat wij er niet mee doen. Alvorens wij uitleggen hoe wij omgaan met de nieuwe regels geven wij je toch een aantal algemene zaken mee.

In deze Verklaring wordt ‘jij’ aangeduid als “de Klant” of “je, jij, jou, of jouw”, en als we het over “wij, we, ons, onze” of over het “Bedrijf” hebben, dan bedoelen we SII Belgium.

SII Belgium bvba met BTW- nummer  BE 0455.849.817 is gevestigd te Grauwmeer 1-46 bus 44, 3001 Heverlee. Wij zijn telefonisch te bereiken op 016/38 10 14 of per e-mail info@sii.be

SII Belgium gebruikt ook de naam ITjobs4you, Anankei . Dezelfde regels zijn hierop van toepassing.

SII Belgium levert o.a. diensten van detachering, werving & selectie en consultancy in de IT. 

Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van diverse IT-systemen en persoonsgegevens. 

SII Belgium zet zich in voor het beschermen en respecteren van je privacy. Deze Privacyverklaring beschrijft je privacy-rechten met betrekking tot je gegevens die wij verwerken, evenals de stappen die we nemen om je privacy te beschermen. Binnen onze organisatie zijn uw gegevens enkel toegankelijk voor verantwoordelijke medewerkers die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

SII Belgium heeft er voor gekozen om een korte en leesbare privacy verklaring op te stellen en ééntje met wat meer juridische uitleg.  

Vanaf 25 mei 2018 verandert er heel wat rond jouw privacy. Welke impact heeft dit op de manier waarop wij met je gegevens omgaan?

 

 

 

Onze Privacyverklaring: de korte versie

Waarom gebruiken we je persoonsgegevens?

Meestal verkrijgen wij je gegevens omwille van het feit dat je of spontaan bij ons hebt gesolliciteerd, of hebt gesolliciteerd op één van onze functies of jij je cv op een jobsite hebt gepost.

Die gegevens gebruiken en verwerken wij om, 

 • je te helpen bij het vinden van een nieuw project of een nieuwe functie;
 • je te helpen bij het sollicitatieproces of je uit te nodigen voor een verkennend gesprek;
 • je voor te stellen bij één van onze klanten of op één van onze projecten;
 • als je daar toestemming voor geeft, kunnen we je contactgegevens ook gebruiken om je in de toekomst op de hoogte te houden van nieuwe functies of projecten via e-mail, tekstberichten of telefoon.

Belangrijk om weten!

 • Wij veranderen of passen onder geen enkel beding een cv aan. Indien een bepaald item op je cv zou moeten toegelicht of uitgebreid worden dan zullen wij jou vragen dit te doen.
 • Wij stellen jouw cv nooit bij een klant voor zonder jouw toestemming.
 • Wij laten klanten nooit naar je bellen zonder dat je op de hoogte bent.
 • Wij stellen je nooit op een opdracht/project voor zonder dit eerst met jou te hebben besproken. Het is belangrijk dat je zelf kan oordelen of je een bepaalde functie aankan of niet. 

Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij als Bedrijf?

Iedereen die op zoek is naar een nieuwe opdracht of een nieuwe functie verspreidt of verzendt in principe zijn cv en dus zijn/haar gegevens om te zorgen dat Bedrijven weten wie je bent, wat je capaciteiten zijn en wanneer je beschikbaar bent. In principe verzamelen wij enkel die gegevens die relevant zijn voor SII Belgium. 

Persoonsgegevens die SII Belgium gewoonlijk verzamelt, zijn onder meer (zonder beperking):

 • je naam, voornaam, contactgegevens, taal, linkedin-profiel…
 • je cv, je werkhistoriek, loongegevens, job voorkeuren en eventuele referenties;
 • interviewverslagen, aanbevelingsbrieven, motivatiebrieven, foto’s….
 • op welke functies je bij ons hebt gesolliciteerd;
 • testresultaten, notities tijdens een interview of contactopname….
 • als je contact met ons opneemt, houden we die correspondentie (mail, brief...) bij;

Wat zegt de wet (rechtsgrond) hierover?

In de wet staat dat er steeds een ‘rechtsgrond’ moet zijn om gegevens te verwerken die we van je hebben. 

 • Je spontane sollicitatie bij SII Belgium of op één van de door haar uitgeschreven functies
 • de toestemming die je ons hebt gegeven om jouw gegevens te bewaren,
 • de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij betrokken partij bent, bijvoorbeeld als werknemer of als freelance consultant,
 • de verwerking vereist is om te voldoen aan de verplichtingen van wet- en regelgeving 

Moet je ons de persoonsgegevens geven waar wij je om vragen?

Je bent niet verplicht om ons je persoonsgegevens te verschaffen maar het is wel min of meer onmogelijk voor ons om met je samen te werken en je onze diensten aan te bieden zonder je persoonsgegevens.

Verwerken we je persoonsgegevens zonder dat mensen daarbij betrokken zijn?

Ja, soms wel. Als jij op zoek bent naar een nieuwe uitdaging dan kunnen wij, op basis van je technische kennis, talenkennis, locatie, ervaring, functie, loonverwachtingen, beschikbaarheid etc…een zoekopdracht in onze databank uitvoeren zodat wij je kunnen contacteren om een openstaande vacature met je te bespreken of om je onze openstaande vacatures te bezorgen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Het hangt af op welke manier wij jouw gegevens/cv hebben ontvangen:

-       In geval wij jouw cv hebben verkregen via derde personen, andere bedrijven, op cv platformen of elders, dan houden wij je gegevens gedurende 1 maand bij. Dit geeft ons de nodige tijd om contact met je op te nemen en na te gaan of er interesse is in een samenwerking en zullen wij je de vraag stellen of wij je gegevens langer dan 12 maanden mogen bewaren. Je weet nooit of we mekaar in de toekomst niet van dienst kunnen zijn.

 

Geven we je persoonsgegevens door aan derden?

Uw persoonsgegevens worden op geen enkele manier commercieel ter beschikking gesteld aan derden. 

In bepaalde gevallen maken wij je gegevens bekend aan derden. We doen dat in de volgende omstandigheden:

 • Aan onze klanten:maar dat is enkel na jouw goedkeuring. Je cv zal dus nooit door ons worden verstuurd zonder jouw medeweten. 

 

 • Aan onze leveranciers:Ben je één van onze werknemers of heb je als freelancer een project bij ons lopen, dan zijn er bepaalde andere bedrijven waar wij je gegevens aan moeten doorgeven. Deze kunnen zijn:

- Sociaal secretariaat

- Financiële dienstverlener zoals boekhouder en financiële instellingen

- Verzekeringmaatschappij, pensioenfonds, kinderbijslagfonds, geneeskundige dienst, leasing bedrijven etc…

 

Versturen wij je persoonsgegevens naar locaties buiten de Europese Unie? 

Neen.

Welke rechten heb je?

 • Het recht op toegang tot, en een afschrift van je persoonsgegevens
 • Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens
 • Recht op vergetelheid/ gegevens te laten wissen
 • Recht om bezwaar te maken

 

Als je gebruik wilt maken van één van je rechten stuur dan een e-mail naar privacy@sii.be

Als je via e-mail contact met ons opneemt om je rechten uit te oefenen, zal SII Belgium je vragen je te identificeren voordat er actie wordt ondernomen op je verzoek. Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in de plaats waar je woont of werkt, of waar je denkt dat er een probleem is ontstaan met betrekking tot je gegevens. In België is dat de Privacy-commissie.

Hoe staat het met gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid?

Bij SII Belgium zetten we ons in om uw gegevens veilig te houden. Daartoe hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens naar behoren te beschermen.

Contact met ons opnemen?

Niemand is onfeilbaar. Heb je vragen of opmerkingen over deze Verklaring of wil je nadere informatie over hoe we je persoonsgegevens beschermen en/of als je contact wilt opnemen met de DPO van SII Belgium, e-mail ons dan a.u.b. op kenny.mesdagh@sii.be.

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze Verklaring?

De voorwaarden van deze Verklaring kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen alle wezenlijke wijzigingen aan deze Verklaring publiceren door passende kennisgevingen daarvan op deze Website of door contact met je op te nemen via andere communicatiekanalen.

Het SII Belgium team

(Versiedatum van deze privacy policy: 22 mei 2018)

Onze Privacyverklaring voor kandidaten: de lange versie

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Er worden door SII Belgium geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Waarom gebruiken we je persoonsgegevens?

SII Belgium verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om je te helpen bij onder andere het vinden van een nieuw project of een nieuwe functie;
 • je te helpen bij het sollicitatieproces of je uit te nodigen voor een verkennend gesprek;
 • Je, op basis van jouw goedkeuring, voor te stellen bij één van onze klanten of op één van onze projecten;
 • als je daar toestemming voor geeft, kunnen we je contactgegevens ook gebruiken om je in de toekomst op de hoogte te houden van nieuwe functies of projecten via e-mail, tekstberichten of telefoon bijvoorbeeld;
 • om onze website/Portal of andere bestaande of nieuwe systemen/processen verder te ontwikkelen en te verbeteren om je beter van dienst te zijn; Dit gebeurt vooral in de context van nieuwe IT-systemen en -processen zodat gegevens over jou kunnen worden gebruikt bij het testen van de nieuwe IT-systemen en -processen waarbij dummy data de werking van dat nieuwe IT-systeem niet volledig kunnen nabootsen;
 • om gegevens door te geven aan derden (zie verder);
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waar dat nodig is;
 • we kunnen je gegevens ook verwerken om de volgende redenen: 
  • de beveiliging en bescherming van mensen, bedrijfsgebouwen, systemen en activa te bevorderen;
  • om toe te zien op het respecteren van intern beleid en procedures;
  • incidenten en klachten onderzoeken en hierop reageren;
  • voldoen aan verplichtingen, en meewerken aan onderzoeken door de politie, de overheid of toezichthouders; 

Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij als Bedrijf?

Persoonsgegevens die SII Belgium gewoonlijk verzamelt, zijn onder meer (zonder beperking):

 • je naam, voornaam, contactgegevens, taal, linkedin-profiel…
 • je cv, je werkhistoriek, loongegevens, job voorkeuren en eventuele referenties;
 • interviewverslagen, aanbevelingsbrieven, motivatiebrieven, foto’s….
 • op welke functies je bij ons hebt gesolliciteerd;
 • testresultaten, notities tijdens een interview of contactopname….
 • als je contact met ons opneemt, houden we die correspondentie (mail, brief...) bij;
 • feedback over jou van ons personeel en derden; als jij anderen feedback geeft, bewaren we die meestal ook. Ook dat zijn persoonsgegevens van jou;
 • we kunnen ook informatie verzamelen over je bezoeken aan onze website/Portal zoals (zonder enige beperking) je IP-adres, browser, timestamp, locatie, landelijke verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de middelen waarvan je gebruikt maakt. 

Wat zegt de wet (rechtsgrond) hierover?

In de wet staat dat er steeds een ‘rechtsgrond’ moet zijn om gegevens te verwerken die we van je hebben.

Wanneer je met of via SII Belgium werkt, is het verwerken van persoonsgegevens voor alle genoemde doelen gebaseerd op verwerkingsgronden zoals: 

 • Je spontane sollicitatie bij SII Belgium of op één van de door haar uitgeschreven functies
 • de toestemming die je ons hebt gegeven om jouw gegevens te bewaren,
 • de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij betrokken partij bent, bijvoorbeeld als werknemer of als freelance consultant,
 • de verwerking vereist is om te voldoen aan de verplichtingen van wet- en regelgeving 
 • verwerking is vereist in de gerechtvaardigde belangen van SII Belgium en haar personeel om een bedrijf te voeren op een wijze die je belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet bovenmatig schaden. 

Moet je ons de persoonsgegevens geven waar wij je om vragen?

Je bent niet verplicht om ons je persoonsgegevens te verschaffen maar het is wel min of meer onmogelijk voor ons om met je samen te werken en je onze diensten aan te bieden zonder je persoonsgegevens.

Verwerken we je persoonsgegevens zonder dat mensen daarbij betrokken zijn?

Ja, soms wel. SII Belgium kan gebruikmaken van geautomatiseerde systemen/processen en geautomatiseerde besluitvorming om je voor bepaalde functies te contacteren of om je bepaalde openstaande vacatures door te sturen.

Als jij op zoek bent naar een nieuwe uitdaging dan kunnen wij, op basis van je technische kennis, talenkennis, locatie, ervaring, functie, loonverwachtingen, beschikbaarheid etc…een zoekopdracht in onze databank uitvoeren zodat wij je kunnen contacteren om een openstaande vacature met je te bespreken of om je onze openstaande vacatures te bezorgen. Als jij hebt aangegeven dat je op zoek bent naar een Project Management positie met kennis van Scrum en een Prince 2 certificaat dan kunnen wij doormiddel van een zoekopdracht in onze database en de informatie die in je cv staat (woonplaats en technische kennis), contact met je opnemen om deze functie met jou te bespreken. 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Het hangt af op welke manier wij jouw gegevens/cv hebben ontvangen:

 • In geval wij jouw cv hebben verkregen via derde personen, andere bedrijven op cv platformen of elders, dan houden wij je gegevens gedurende 1 maand bij. Dit geeft ons de nodige tijd om contact met je op te nemen en na te gaan of er interesse is in een samenwerking. 
  • Indien je inderdaad op zoek bent en je hebt interesse dan zullen wij je vragen of wij je cv langer mogen bewaren (12 maanden of langer)

 

 • Indien je niet op zoek ben maar toch informatie wenst over mogelijke toekomstige opportuniteiten, dan zullen wij je vragen of wij je cv langer (12 maanden of langer) mogen bewaren. 

 

 • Indien er geen interesse is en je staat ons niet toe jouw gegevens te bewaren dan zullen deze niet in de database worden gezet en zal je cv worden verwijderd. In dat geval is er geen spoor meer dat je door ons al eens bent gecontacteerd geweest en kan het dus gebeuren dat dit scenario zich kan herhalen als je jouw cv op een cv platform publiceert. 

Wij kunnen hierrond een oplossing bieden door een bepaalde ‘niet voor datum xyz te contacteren’ in te vullen.

 

 • In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht je gegevens een aantal jaar te bewaren nadat je je bij ons hebt gewerkt. De bewaarperiodes van uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van het respectievelijke doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt en het respectievelijke instrument waarin dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt. De criteria die worden gebruikt bij het bepalen van de toepasselijke bewaarperiode zijn dat wij de persoonsgegevens die staan beschreven in dit beleid zullen bewaren zo lang als 
  • nodig is voor het respectievelijke doel, 
  • nodig is om onze zakelijke relatie met u uit te voeren, 
  • u daarvoor toestemming heeft gegeven en/of vereist is volgens de bij wet bepaalde retentieregels Over het algemeen bewaren we gegevens over belastingen en financiële gegevens (inclusief payroll gegevens en gegevens over je salaris, etc.) in overeenstemming met wettelijke verplichte termijnen en eventuele geldende verjaringstermijnen.

Geven we je persoonsgegevens door aan derden?

Uw persoonsgegevens worden op geen enkele manier commercieel ter beschikking gesteld aan derden. 

In bepaalde gevallen maken wij je gegevens bekend aan derden. We doen dat in de volgende omstandigheden:

 • Aan onze klanten: SII Belgium vindt het respecteren van uw privacy van groot belang.   

Het doorgeven van jouw gegevens gebeurt dus niet zo maar.                                                       

Er zijn een aantal spelregels waar wij ons zeer strikt aan houden:

 • Jouw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een cv zal enkel pas na jouw goedkeuring aan de klant worden doorgegeven/doorgestuurd. Wij sturen dus nooit jouw cv door zonder dat wij op één of andere manier een goedkeuring van jou hebben gekregen.
 • Elke functie waar je voor in aanmerking komt en waarvoor je interesse hebt wordt met jou op voorhand besproken. Het is voor alle partijen (Klant, jij, SII Belgium) van belang dat er een akkoord is rond de locatie, de termijn, de inhoud van de functie, het bedrijf en de verloning.
 • Wij geven enkel de gegevens door die van belang zijn voor het uitvoeren van de functie;

 

 • Aan onze leveranciers:Elke leverancier is gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met je gegevens om te gaan en je privacy te respecteren, en zij hebben alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. 

Relevante leveranciers zijn bedrijven die diensten leveren zoals daar zijn: 

- Sociaal secretariaat

- Financiële dienstverlener zoals boekhouder en financiële instellingen

- Verzekeringmaatschappij, pensioenfonds, kinderbijslagfonds, geneeskundige dienst, leasing bedrijven etc…

 

 • We delen je gegevens met de overheid, de politie, toezichthouders of rechtshandhavingsinstanties als wij, op discretionaire wijze van mening zijn dat we hiertoe wettelijk verplicht zijn, daar het recht toe hebben of als dit voorzichtigheidshalve nodig zou zijn om dit te doen.
 • Wanneer we als onderdeel van due diligence met betrekking tot (het uitvoeren van) een fusie, overname of andere zakelijke transactie, je gegevens moeten bekendmaken aan de mogelijke koper of verkoper of hun adviseurs.

Versturen wij je persoonsgegevens naar locaties buiten de Europese Unie?

Neen.

Welke rechten heb je?

 • Het recht op toegang tot, en een afschrift van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om een bevestiging te vragen of wij je persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heb je recht om je persoonsgegevens op te vragen en op bepaalde informatie over hoe die verwerkt worden. In sommige gevallen kun je ons vragen om je een elektronisch afschrift van je gegevens te sturen.

 • Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens

Als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over je hebben, niet correct zijn, kun je ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te corrigeren. 

 • Recht op vergetelheid/ gegevens te laten wissen

In bepaalde omstandigheden heb je het recht om ons te vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en/of om je persoonsgegevens te wissen. Je kunt op enig moment een dergelijk verzoek indienen en wij zullen dan beoordelen of aan je verzoek moet worden voldaan; dit recht is wel onderworpen aan wettelijke rechten of plichten die wij kunnen hebben voor wat betreft het bewaren van gegevens. In situaties waarin wij in overeenstemming met de wet bepalen dat je verzoek om je persoonsgegevens te wissen, moet worden toegekend, zal SII Belgium dit zonder onnodige vertraging doen. Bedenk daarbij wel dat SII Belgium je misschien niet meer van dienst kan zijn als je gegevens eenmaal zijn gewist. Als je weer interesse hebt in één van onze functies of projecten dan zal je je persoonsgegevens weer opnieuw moeten invoeren.

 • Recht om bezwaar te maken

Voor zover de verwerking van je gegevens is gebaseerd op de rechtmatige belangen van SII Belgium (en niet op andere verwerkingsgronden) of te maken heeft met direct marketing, heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door SII Belgium op basis van je persoonlijke situatie.

Als je gebruik wilt maken van een van je rechten stuur dan een e-mail naar privacy@sii.be

Als je via e-mail contact met ons opneemt om je rechten uit te oefenen, zal SII Belgium je vragen je te identificeren voordat er actie wordt ondernomen op je verzoek.

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in de plaats waar je woont of werkt, of waar je denkt dat er een probleem is ontstaan met betrekking tot je gegevens. In België is dat de Privacy-commissie.

Hoe staat het met gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid?

Bij SII Belgium zetten we ons in om uw gegevens veilig te houden. Daartoe hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens naar behoren te beschermen.

Contact met ons opnemen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze Verklaring of wil je nadere informatie over hoe we je persoonsgegevens beschermen en/of als je contact wilt opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (DPO) van SII Belgium, e-mail ons dan a.u.b. op kenny.mesdagh@sii.be.

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze Verklaring?

De voorwaarden van deze Verklaring kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen alle wezenlijke wijzigingen aan deze Verklaring publiceren door passende kennisgevingen daarvan op deze Website of door contact met je op te nemen via andere communicatiekanalen.

Het SII Belgium team

(Versiedatum van deze privacy policy: 22 mei 2018)

Onze Privacyverklaringvoor klanten en leveranciers:

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

Gegevens die wij rechtstreeks verzamelen:

 • Identificatiegegevens: uw naam, functietitel, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, sector…
 • Contactgegevens: werkadres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, Skype-naam...
 • Voor facturatie: bankrekeningnummer, bankgegevens, betalingstermijn...
 • Notities m.b.t. samenwerking en feedback
   

Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

SII Belgium verwerkt soms publieke gegevens. Het kan gaan om gegevens, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt zoals informatie op uw website. 

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek bekend zijn of op één of andere manier verschenen. 
 

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

 

Om onze diensten aan te bieden hebben wij sommige persoonsgegevens nodig.  Al naargelang de situatie zullen wij gebruik maken van uw gegevens.

 • Bent u een contactpersoon bij onze klant of potentiële klant: dan verzamelen wij uw gegevens bij een contactopname met SII Belgium. Uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden.

  Dit is voornamelijk het versturen van informatie betreffende:
  • communicatie in het kader van lopende opdrachten
  • kwaliteitsopvolging in functie van de uitgevoerde opdrachten
  • facturatie en betalingen
  • informatie over onze diensten

 

 • Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van een visitekaartje of een andere identificatie. Wij gaan er hier van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.

  Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.

 

 • Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om contactgegevens  om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.
   

Wie ontvangt mijn gegevens?

 

Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen behalve aan:

-       De externe boekhouding voor de opvolging of verduidelijking van facturen en betalingen

-       Externe firma’s die wij inhuren voor organiseren van onze events of andere

-       Potentiële kandidaten die wij in functie van onze bedrijfsdoeleinden, aan u voorstellen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het organiseren van een interview met een kandidaat op uw kantoor. 

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de bedrijfsdoelen te verwezenlijken.

In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met wettelijke verplichte termijnen en eventuele geldende verjaringstermijnen. Bv. voor facturen is dit 7 jaar.
 

Welke rechten heb ik als klant of leverancier?

 

Het inkijken van uw gegevens
​Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen en kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.
Anankei zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid…).
 

Het laten verbeteren van uw gegevens
​Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals contactgegevens, functietitel…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.
 

Het laten verwijderen van uw gegevens
​Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 

U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt
Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken.

Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.
 

Het rechtstreeks overdragen van uw persoonsgegevens aan een derde partij 
Indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet geval per geval worden onderzocht.
 

U kan weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt
Wij maken hier geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan uw toestemming intrekken 
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.
 

Als je gebruik wilt maken van één van je rechten stuur dan een e-mail naar privacy@sii.be

 

Bovendien melden wij u dat u te allen tijde klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij uw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven.
 

Kan het zijn dat u nog andere communicatie van ons ontvangt?

 

Voor contactpersonen bij onze klanten

 • communicatie in het kader van lopende opdrachten
 • kwaliteitsopvolging in functie van de uitgevoerde opdrachten
 • facturatie en betalingen
 • informatie over onze diensten
   

Voor contactpersonen bij potentiële klanten

 • informatie over onze diensten
 • offerten
   

Voor contactpersonen bij leveranciers

 • betalingen
 • offerteaanvragen
 • informatie over onze diensten

 

(Versiedatum van deze privacy policy: 22 mei 2018)

SII Belgium – Brussels

Lenneke Marelaan 12/1
1932 Sint-Stevens--Woluwe (Brussels)

number+32 2 713 65 00

email info@sii.be

BTW: BE 0455.849.817

SII Belgium - Leuven

Officenter, Grauwmeer 1, bus 44
3001 Heverlee

number+32 16 38 10 10

email info@sii.be